• Fraktfritt vid order över 1400 kr exkl. moms 1750 kr inkl. moms

  • Skräddarsydda offerter

  • Upp till 5 års garanti på LED-belysning

Vad är IP värde?

vad är ip-värde?

 

IP-värdet eller IP klassificeringen på olika elektriska apparater anges ofta i dess produktspecifikation eller som en av produktens positiva egenskaper. IP-värdet finns för telefoner, datorer, belysning och mycket mer. För belysning finns IP-värdet omnämnt för armaturer. Men vad betyder IP-värdet egentligen och måste man verkligen undersöka vilket IP-värde belysningen har?

 

normes IP

IP värde är en förkortning som står för Ingress Protection eller International Protection Rating. Detta värde är en standard som är skapat av IEC (International Electrotechnical Commission) för att ange hur väl en elektriskt apparat är skyddad mot vatten och föremål. IP-värdet är uppdelat i två siffror, där den första anger graden av skydd mot fasta ämnen/föremål och den andra siffran anger skyddet mot fukt och damm. För att kunna använda belysning i en fuktig eller dammig miljö behöver armaturen vara IP-klassad. Då är det bra att veta exakt vilket IP-värde armaturen behöver.

Belysning inomhus i hemmet såsom taklampor, spotlights och fönsterlampor, behöver ingen IP eller IP20-klassificering, vilken är den lägsta. Detsamma gäller för inomhusbelysning i de allra flesta kontor och butiker. Ska du dock installera belysning i badrum, våtutrymmen, skolor, fabriker, industriområden och utomhusmiljöer med mera behöver armaturen extra skydd mot damm och fukt. Desto högre IP värde armaturen har desto mer skyddad är den mot objekt, vandalism och vatten. Ju närmre du behöver installera din belysning till blöta eller fuktiga områden, krävs ett högre IP värde.Tabell över IP-värden

 

 

Notera att standarden heter EN60529 Här följer en tabell över vad båda numren i IP klassificeringen innebär.

 Värde

Första siffran

(objekt)

Andra siffran

(vaten/vätska)

0 Inte skyddad Inte skyddad
1 Skyddad mot objekt på >50mm Skyddad mot vertikalt fallande droppar eller droppande vatten
2 Skyddad mot objekt på >12mm Vertikalt droppande vatten skadar inte produkten om den lutas upp till 15° från sitt normala läge.
3 Skyddad mot objekt på > 2,5mm Sprutande vatten som sprayas i en vinkel 60° har inte en skadlig effekt.
4 Skyddad mot objekt på > 1mm Skyddad mot stänkande vatten från alla riktningar.
5 Dammskyddad Skydd mot kraftiga vattenstrålar i alla riktningar från ett (6.3 mm) munstycke.
6 Helt dammtät Skydd mot extra kraftiga vattenstrålar i alla riktningar från ett (12.5 mm) munstycke.
7 / Skydd mot intag av vatten i skadliga proportioner om produkten är nedsänkt i vatten upp till 1m och under ett visst tryck och tid.
8 / Produkten är anpassad för upprepande nedsänkning under speciella villkor i över 1.5 timmar.
9 / Produkten är anpassad för varaktig nedsänkning i vatten djupare än 1m samt skyddad mot högtryckstvätt.
9x / Produkten är anpassad för varaktig nedsänkning i vatten djupare än 1m samt skyddad mot högtryckstvätt.Några rekommendationer

 

Generellt sett har utomhusbelysning den högsta graden av skydd mot intrång av väta och fukt, upp till IP67. I badrum krävs generellt sett armaturer med ett IP44 men armaturer över dusch eller badkar krävs armaturer med ett IP65. Samma princip gäller för utebelysning, där armaturen kommer i direktkontakt med regn krävs IP65, IP66 eller IP67 och där belysningen är skyddad mot yttre element (såsom under tak, veranda eller skjul) krävs minst IP44.