• Fraktfritt vid order över 1400 kr exkl. moms 1750 kr inkl. moms

  • Skräddarsydda offerter

  • Upp till 5 års garanti på LED-belysning

Vad är Human Centric Lighting?

Solens plats i himlen under dagen

 

Human Centric Lighting kan anpassa människans dygnsrytm och förbättra vår motivation, välmående och produktivitet.Ljus har en stor inverkan på oss människor. Ljus stimulerar oss och influerar vårt humör samt påverkar vår aktivitetsnivå. Våra normala, fysiska reaktioner på ljus är beroende av själva ljusets karaktär; dess färg, intensitet och tiden vi upplever ljuset under. Därmed har även det artificiella ljuset i vår omgivning en stor betydelse för oss eftersom vi oftast spenderar en stor del av dagen inomhus. Human Centric Lighting är det begrepp som enkelt innebär att artificiell belysning härmar solens gång och återskapar vår dygnsrytm. Människans dygnsrytm kan förbättras av belysning som är anpassat efter solens gång, dess intensitet och ljusfärg. På detta vis minskas sömnproblem, koncentration förbättras och vår hälsa förstärks överlag. Människan behöver ljus både för att se, men också för vår biologiska klocka och fysiologiska funktioner ska fungera på ett normalt sätt.

 

Var används Human Centric Lighting?klassrum

Utbildning

 

På dagen är det viktigt med ett kallt ljus med lite blått i för att hålla koncentrationen uppe. Inom utbildning är det väldigt viktigt att elever och studenter behåller koncentrationen uppe under dagens lektioner och föreläsningar. Belysningen används både för att anpassa dygnsrytmen hos lärare och elever, men även för att förstärka vakenhet och koncentration. Vid uppgifter som kräver koncentration och vakenhet kan man använda ett vitt ljus. För andra uppgifter som gruppsamtal eller andra avkopplande uppgifter kan man med fördel använda en belysning som går att dimma ner till ett varmare vitt ljus.kontor

Kontor

 

Belysning på arbetsplatser har också en stor inverkan på vår vakenhet, humör och dygnsrytm. Det är viktigt att belysningen på arbetsplatser är tillräcklig för att arbetet ska kunna utföras ordentligt. Förslagsvis kan man använda ett semiautomatiskt belysningssystem vilket kan anpassa ljusets färg och intensitet till ett kallt vitt ljus på morgonen när extra energi behövs. Under eftermiddagen kan belysningen manuellt justeras enligt allas preferens, exempelvis till ett blått till vitt ljus med hög intensitet för extra vakenhet.sjukhus

Hälsovård

 

På sjukhus och äldreboenden kan patienter och boende ha en begränsad tillgång till dagsljus. En långvarig vistelse inomhus kan göra att sömnvanorna förändras eller störs. Patienter med demens och andra kognitiva sjukdomar påverkas speciellt mycket om de inte har rätt ljus eller lite tillgång till dagsljus. Med rätt belysning kan vården förbättras. Detta eftersom Human Centric Lighting förhöjer aktivitetsnivåerna under dagen, patienternas tillfrisknande förkortas, de sover bättre och antalet patienter som behöver antidepressiva mediciner minskas. Ljus har även en positiv inverkan på patientens matvanor och kommunikation med omgivningen. Allt detta leder även till att personalens motivation ökas eftersom de är medvetna om att patienterna och de boende mår bättre.
Industri

 

Belysningssystem med hög intensitet och reglerbart vitt ljus kan öka anställdas produktivitet och dessutom minska trötthet, olyckor och produktionsfel. De positiva effekterna av Human Centric Lighting är även fler där liknande arbetsuppgifter upprepas ofta. Hög ljusintensitet i kombination med rätt färgtemperatur och tidsinställning kan leda till att anställdas vakenhet och koncentration förbättras. För skiftarbetare är belysningen extra viktig. Ljuset kan säkerställa att den dagliga rytmen förskjuts i faser för att underlätta anpassningen till nattarbete.
 

 

Här kan du läsa mer om belysning för olika miljöer: