Föregående

IntegritetspolicyVi respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter endast för det ändamål som du först uppgivit dem. Vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Vi sparar aldrig dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att bearbeta uppgifterna för ändamålet för vilket de först samlades in.


Företagsinformation

Företag: LamporNu.se

Hemsida: www.lampornu.se

Momsregistreringsnummer: SE502075447801

Organisationsnummer: 502075-4478


E-postadress

Om du uppger din e-postadress till LamporNu.se kan vi använda denna information till att erbjuda dig våra tjänster eller rabatter och erbjudanden på våra produkter. Om du inte vill få erbjudanden skickade till din e-post kan du alltid be om att få avstå dessa genom att säga upp prenumerationen. Du har alltid möjligheten att invända mot vidare användning av din e-postadress.


Postadress

Adressen som du uppger vid köp av produkter från LamporNu kan vi använda för direktreklam eller information om våra produkter och tjänster. Om du inte vill motta någon reklam från oss, vänligen kontakta oss på adressen nedan.


Telefonnummer

Om du inte uttryckligen meddelat att du inte vill att vi kontaktar dig via telefon, kan vi kontakta dig via telefon för att informera dig om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst be oss att inte kontakta dig via telefon i fortsättningen.


Andra personuppgifter

Vi behandlar även annan personlig information. Som många andra internetsidor använder vi oss av “cookies” vilka genom vi mottar viss information från dig när din webbläsare använder vår hemsida. Detta används till exempel för att individanpassa innehållet på vår hemsida.

Databehandlingen är nödvändig för att:

 • Avtalets genomförande
 • Korrekt implementering av en offentligrättslig uppgift
 • Tillgodose våra intressen (om inte dina fundamentala rättigheter och integritet trumfar detta intresse) eller om du har givit tillstånd för att processa denna information.

 • Vi sparar aldrig dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att bearbeta uppgifterna för ändamålet för vilket de först samlades in.


Speciella personuppgifter

Insamlade och sparade personuppgifter används endast internt och lämnas inte ut till andra organisationer.


Säker behandling av data

Vi använder säkra krypteringstekniker vid behandling, överföring eller mottagning av dina personuppgifter på vår hemsida. Vi använder de standardiserade krypteringsteknologierna inom e-handel. Vi använder oss av säkra servrar om vi mottar eller skickar känslig information såsom finansiell information eller hälsoinformatik. Du kommer att informeras om detta händer via pop-up-fönster. Vi har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder på vår hemsida för att förhindra att information förloras, för obehörig användning eller modifiering av mottagen information på vår hemsida.


Säker lagring av data

Säkerhetskriterier

 • En säker anslutning används på sidor där du anger din personliga information. Lösenord lagras alltid säkert. Ditt lösenord sparas inte i klartext utan det krypteras via en hashfunktion. Du är ansvarig för att lagra ditt lösenord på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi ber dig att inte dela med dig av ditt lösenord till någon annan.

 • Vi lagrar så lite information från våra kunder som möjligt. Vi försäkrar också att extra känslig information inte lagras i vår databas, om inte detta är oundvikligt.

 • Vi tar alla nödvändiga åtgärder, tekniska och organisatoriska, för att förhindra att data går förlorad och för att obehöriga ej ska få tillgång till denna data (exempelvis vid eventuella dataintrång). Vi kan därmed garantera en lämplig säkerhetsnivå. Vi testar periodiskt vår webbplats säkerhet.

 • Alla system där (personlig) information behandlas är utrustade med antivirus mjukvara och de senaste säkerhets-patchen från vår mjukvaruleverantör.

Begär tillgång till dina personuppgifter

Om besökare på vår hemsida gör en förfrågan att se vilka personliga uppgifter vi har lagrade om densamme, informerar vi om dessa. Felaktig information kan åtgärdas, läggas till eller raderas. Om du önskar att få tillgång till din personliga information eller anpassa din personliga information kan du kontakta oss via något av kontaktmöjligheterna angivna nedan.


Kontakt

Om du har frågor eller något påpekande på vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på något av följande:

E-postadress: [email protected]

Telefonnummer: 08-40309945

Via post till:

 • LamporNu.se
 • 4:e våningen
 • Stureplan 4C
 • 114 35 Stockholm

Denna integritetspolicy kan när som helst ändras. Ändringar i vår integritetspolicy kommer publiceras på denna sida. Stora förändringar kommer att meddelas via e-post.


Any Lamp B.V.

Maj 2018

loading

Vänta…

Fortsätt handla
Till kassan