• Fraktfritt vid order över 1400 kr exkl. moms 1750 kr inkl. moms

 • Skräddarsydda offerter

 • Upp till 5 års garanti på LED-belysning

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar vilka personuppgifter Anylamp B.V., dess dotterbolag och medlemsförbund (härefter: ‘Lampornu’, ‘vi’ ‘oss’ eller ‘våra’) samlar och för vilket syfte. Vi vill informera dig om, hur vi samlar, använder och avslöjar dina personuppgifter. Vi berättar också vad för data det är vi samlar, syftet, vad vi gör med informationen. Samt hur vi bevarar dina personuppgifter och vad dina rättigheter är.

Denna sekretesspolicy täcker de personuppgifter vi samlar in eller behandlar när du använder Lampornus webbplatser. Din interaktion kan äga rum genom användning av Lampornus webbplatser, genom att köpa produkter eller tjänster samt genom marknadsföringskommunikation eller kundtjänst. Detta gäller besökare, kunder, företag, leverantörer och/eller affärspartner.

Lampornu anser att noggrann hantering av personuppgifter är väldigt viktigt. Personlig data är där med, noggrant bearbetade och säkrade av oss. I vår process följer vi kraven i sekretesslagstiftningen. Detta innebär att vi, bland annat:

 • Tydligt anger vårt syfte innan vi behandlar personuppgifter, genom denna sekretesspolicy;
 • Begränsar vår insamling av personuppgifter till endast det som är nödvändigt för det legitima ändamålet;
 • Vi ber om tillstånd för att bearbeta dina personuppgifter där tillstånd är nödvändig;
 • Vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi kräver även detta av parter som bearbetar information på våra vägnar;
 • Respekterar din rätt att tillhandahålla, korrigera eller radera dina personuppgifter enligt din begäran.

 

1. Vilka personuppgifter samlar vi och med vilket syfte?

Lampornu samlar personuppgifter så att vi kan identifiera dig.

När vi refererar till “personuppgifter” i denna sekretesspolicy, menar vi information som tillåter oss identifiera dig direkt eller i kombination med annan information som vi har.

Lampornu Konto

Du kan välja att skapa ett konto för att använda våra tjänster och webbshop. Om du väljer att skapa ett konto måste du ange personliga uppgifter samt välja ett användarnamn. Vi använder då dessa uppgifter för att skapa ett konto åt dig, som gör att du kan logga in med de valda användarnamn och lösenordet. När du skapar ett konto samlar vi följande uppgifter: namn och e-post.

Om du som företags kund, leverantör och/eller affärspartner har kontakt med Lampornu, samlar vi: företags namn, företags adress, telefonnummer, typ av organisation samt jobbtitel.

Vi använder denna information för att skapa och underhålla ditt Lampornu konto. När du använder ditt Lampornu konto för att använda en av tjänsterna kan vi lägga till ytterligare information till ditt konto. I denna sekretesspolicy kan du läsa vad för information läggs till i ditt konto och när.

Ett konto skapas endast på din begäran. Vi förvarar denna information så att du slipper fylla i uppgifterna upprepade gånger samt att vi har möjligheten att kontakta dig enligt överenskommelsen. Du kan redigera uppgifterna via ditt konto när du vill. Vi bevara dessa uppgifter tills du avslutar ditt kontot.

Köpdata

Du kan köpa produkter i vår webbshop. När du köper varor från vår webbshop samlar vi följande uppgifter från dig: leverans och betalnings adress, telefonnummer, betalningshistorik samt en översikt av dina betalningar och betalningsinformation. Vi använder dessa uppgifter för att kunna genomföra din beställning. Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändigt för att kunna genomföra överenskommelsen.

Marknadsföring

Du kan anmäla dig för att få reklam och marknadsföringsmeddelanden. Om du anmäler dig för att få dessa meddelanden använder vi ditt namn samt e-post adress. Vi ger dig möjligheten att säga upp dessa nyhetsbrev eller reklam meddelanden, längst ner på varje e-post. Din e-post tilläggs endast till listan av prenumeranter med ditt godkännande. Dina uppgifter bevaras endast till du säger upp prenumerationen. Bearbetningen av personuppgifter för reklam och marknadsföring meddelanden görs endast på din begäran.

Online feedback data

Du kan välja att ge feedback på den dedikerade “Tack” sidan i ditt konto. Om du väljer att lämna feedback, behandlar vi din cookie ID, din kommentar samt dina kontakt uppgifter. Vi använder denna information för att förbättra produkterna vår hemsida och andra tjänster.

Kunder och kundtjänst information

Du fråga frågar eller gör begäran genom att använda kontakt uppgifterna från vår hemsida. Genom att göra detta använder vi ditt namn och e-post adress, med din tillåtelse. Vi behåller denna information tills du är nöjd med vår respons.

Särskilda personuppgifter

Lampornu kommer aldrig att begära särskild personuppgifter som till exempel, religion, politiska åsikter, hälsa, eller liknande.

 

2. Med vem och varför delar vi dina personuppgifter?

Vi jobbar med vissa företag som kan få ovanstående information från oss.

Förutom de parter listade nedan, delar vi inte dina personuppgifter med några andra företag eller institutioner.

Dina personuppgifter kan delas av Lampornu med:

 • Våra dotterbolag för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy;
 • Externa tjänsteleverantörer som tillhandahåller funktioner och tjänster som IT tjänster, betalnings tjänster, plattformar för elektroniska kommunikationstjänster, data analys, leverans tjänster, marknadsföringsintelligens tjänster och andra tjänster;
 • Affärspartners: vi kan dela er företagsuppgifter med pålitliga parter för att förse dig med tjänsterna du har begärt;
 • Offentliga och statliga myndigheter: om det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, kan vi dela personuppgifter med tillsynsmyndigheter.

 

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Säkerhet av dina personuppgifter är väldigt viktigt för oss. Vi ser till att dina personuppgifter är väl skyddat.

Lampornu tar därför rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda din personliga data.

Lampornu kommer i alla fall att säkerställa följande åtgärder:

 1. En säker anslutning används på sidan där du anger personuppgifter;
 2. Lösenord lagras alltid hashed. Detta innebär att en lagrad version av lösenordet som inte kan spåras till det ursprungliga lösenordet: en irreversibel algoritm används;
 3. När du skickar personliga data genom e-post görs alltid via en säker anslutning;
 4. Vi tar tekniska och organisatoriska åtgärden för att förhindra dataförlust eller olaglig behandling (som attacker). Vi garanterar därför en lämplig säkerhets nivå och våra hemsida testa regelbundet.
 5. Alla system som behandlar personlig data är utrustade med anti-virus programvara och de senaste säkerhets relaterad korrigeringar av all annan programvara, som utfärdats av leverantören av denna programvara.

Vi kräver också att våra tjänstleverantörer tar lämpliga åtgärden för att skydda konfidentialiteten och säkerheten av dina personuppgifter.

Vi är dock medvetna om att ingen dataöverföring eller lagringssystem har ett 100% säkerhets garanti. Om du misstänker att din kontakt med oss inte längre bearbetas på ett säkert sätt, vara snäll och kontakta oss omedelbart.

Jurisdiktioner och överföringar över landets gränser

Dina personliga uppgifter kan bevaras och bearbetas i alla länder där vi finns eller där vi har tjänsteleverantörer. När du använder Lampornus tjänster eller sidor samtycker du till att din information kan överföras och bearbetas i andra länder, där det kan finns annan lagstiftning kring dataskydd.

Om du bor i ett land inom (“EEA”) det Europeiska Ekonomiska området, kan dina personliga uppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EEA. Vi delar endast data om det finns tillräcklig skyddsnivå.

 

4. Hur använder vi "Cookies"?

Denna webbsida använder tekniker som ökar användarvänligheten för dig som användare. Ett exempel på dessa tekniker är cookies och scripts (härefter: cookies). Vi kan använda cookies för att ge dig relevanta erbjudanden baserat på ditt intresse på vår webbplats. Cookies tillåter oss också att samla information om förbrukning av våra online tjänster. Du har möjligheten att ställa in de webbläsare till att vägra cookies. För mer information läs om vår cookiepolicy på webbplatsen.

 

5. Hur länge bevaras dina personliga uppgifter?

Lampornu kommer inte att bevara dina personliga uppgifter längre än nödvändigt. Därmed kommer information inte lagras längre än det behövs för att komplettera tjänsten du har begärt. Om nödvändigt lagras dina personliga uppgifter under en längre kvarhållningsperiod om det krävs enligt lag.

 

6. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att be oss att inspektera dina personliga data. Du kan också begära att vi redigerar, kompletterar, raderar eller blockerar din personliga data. Du har också rätt att invända mot behandlingen av din personliga data. Slutligen har du rätt att begära att vi överför din personliga data, i den utsträckningen att denna rätt är tillåten enligt tillämplig lag.

Om du vill skicka in en ovan nämnda förfrågan, var vänligen och kontakta oss via [email protected]. Vi begär att du tydligt anger i din förfrågan vad det är för personliga data du vill redigera eller radera från vår databas. Eller låt oss veta vilka begränsningar du vill ställa på vår användning av dina personliga uppgifter. Vi implementerar din begäran så snart som möjligt.

Du kan också säga upp din prenumeration av digitala meddelande från Lampornu.Om du inte längre önskar att få reklam eller marknadsföringsmeddelanden, kan du säga upp din prenumeration genom att klicka på knappen längst ner på det reklam mejlen du får från oss.

 

7. Ändringar i denna sekretesspolicy

Lampornu kan justera eller ändra denna sekretesspolicy när som helst. För denna anledning rekommenderar vi att du regelbundet konsulterar denna sekretesspolicy på vår hemsida så att du är medveten om förändringarna.

 

8. Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor eller kommentarer kring denna sekretesspolicy och/eller frågor angående denna sekretesspolicy eller hur vi hanterar dina personliga uppgifter, vanligen kontakta oss:

LamporNu.se
Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm
[email protected]