• Fraktfritt vid order över 1400 kr exkl. moms 1750 kr inkl. moms

  • Skräddarsydda offerter

  • Upp till 5 års garanti på LED-belysning

Spara energi, spara pengar & bidra till en grönare miljö

 


 

Miljömedvetandet är väldigt integrerat i Sverige och på alla nivåer arbetar man på lösningar för att minska energianvändningen. Företagen är målmedvetna att nå de klimat och energimål som Sveriges regering satt upp. Företag kan göra en energieffektivisering vilket kan sänka energikostnaderna med så mycket som upp till 20%. Dessutom bidrar företaget till ett hållbart samhälle. För att göra det enklare för små och medelstora företag att genomföra en energieffektivesering kan de söka stöd från Energimyndigheten. Det finns två olika metoder man kan använda för att effektivisera sitt företags energianvändning.

 

Energikartläggning

Företag kan göra en energikartläggning vars syfte är att identifiera var energi kan minskas och vilka åtgärder som kan vidtas. En energikartläggning kan resultera i investeringar i energieffektiv utrustning, exempelvis LED-ljuskällor eller nya arbetssätt.

 

Miljöstudier

Det andra företag kan göra är en miljöstudie. Miljöstudien måste alltid föregås av en energikartläggning vilket kan bestå av ytterligare undersökningar innan man investerar i energibesparande åtgärder. Om företaget bygger nya lokaler kan man göra en miljöstudie för att identifiera de mest energieffektiva lösningarna.

 

Vem kan söka bidrag och hur mycket kan man få?

Små och medelstora företag som förbrukar mer än 300 MWh men även lantbruk med minst hundra djurenheter. För en energikartläggning kan företaget högst få 50% av kostnaden och som mest 50 000 kronor. Miljöstudier som undersöker energimätning, optimering och utveckling kan få upp till 70% av kostnaden för att genomföra miljöstudien.

 

 

Största energitjuven?

En av de största energitjuvarna hos företag är belysning. Det främsta sättet att minska energianvändningen för belysning är att byta till LED-ljuskällor med vilka besparingar kan göras på upp till 80%. Den initala inköpskostnaden kan vara hög jämfört med vanlig belysning men fördelarna och kvaliteten hos LED- belysning väger upp och dessutom får man en snabb återkastning på sin inverstering. Detta genom låga energikostnader, minskat underhåll och en mycket lång livslängd.

 

Tips

En enkel lösning är att installera rörelsesensorer. Ljuset tänds bara när någon är i närheten. Installera skymningssensorer i byggnader och utemiljöer. När det finns tillräckligt dagsljus släcks belysningen.

 

Investera i förnybar energi

Både företag, organisationer och privatpersoner som investerar solceller (som kan driva LED-belysningen) kan få stöd upp till 1,2 miljoner per system.Kika mera på:

Energi & klimatrådgivningen 

Energicentrum