Sensorbelysning är ett återkommande ämne inom belysningsvärlden. Nu när LED är i utvecklingsfasen letar man efter nya vägar att åstadkomma energibesparingar. Självklart kommer LED belysning konsumera allt mindre energi i samband med att ny teknologi utvecklas, men det finns samtidigt många som insett att även sensorbelysning är en effektiv teknik när det kommer till energibesparingar. Till att börja med kan vi skilja mellan två typer av sensorer; rörelsevakt och dagsljussensor.


sensor rörelsesensor till lampa


Vad gör en rörelsevakt?

Som namnet avslöjar, så reagerar rörelsevakter på rörelser. Denna typ av sensor upptäcker rörelser med hjälp av infraröd strålning. Den infraröda strålningen upptäcker skillnader i temperaturer och aktiveras vid upptäckt av varma objekt. I de flesta fall är det möjligt att justera tiden som lampan håller sig tänd efter att en rörelse har upptäckts.


Vad gör en dagsljussensor?

Dagsljussensorer å andra sidan, mäter kontinuerligt mängden naturligt ljus i området som sensorn är placerad i. Om mängden ljus är för lågt, till exempel när det börjar mörkna ute, kommer ljuset tändas automatiskt. Detta kan antingen styras med ett ljus som går direkt på och av, men det kan även styras med ett ljus som successivt ökar och minskar.


Båda dessa typer av sensorer har deras egna populära användningsområde, vilket gör valet av rätt sensor relativt enkelt. Låt oss visa skillnader i olika användningsområden, placeringar och energibesparingar för olika sensorer. Vi skiljer först på användningsområdet ute- och inomhus.Sensor till strålkastare

Hur man använder sensorer utomhus


Sensorer som används utomhus är betydligt mer populära än de som används inomhus. Detta gäller för användning av både företag och privatpersoner. Den främsta orsaken till detta beror på säkerhetsmässiga skäl. Utomhussensorer är mest vanligt för att varna och skrämma bort ovälkomna gäster, eller bara för att kunna anlända hem på ett säkert sätt.


Rörelsesensorer utomhus placeras vanligtvis vid ytterdörrar, i trädgårdar och vid garageuppfarten. Det gör det enklare att komma hem och parkera bil eller cykel när det är mörkt ute. Det är även vanligt att använda dessa sensorer vid parkeringsplatsen och som gatubelysning.
Utvald utebelysning med integrerad sensorbelysning

Hur man använder sensorbelysning inomhus

sensorbelysning till lagerlokaler

Inomhus används rörelsevakter mest som nattbelysning i exempelvis sovrum eller korridorer. Men denna typ av belysning används även i kontor eller varuhus. Du kan föreställa dig, att speciellt i kontor eller varuhus, så är sensorbelysning något som bidrar till stora energibesparingar då det ibland är onödigt att ständigt belysa vissa områden eller avdelningar. I ett varulager kan rörelsesensorer upptäcka de anställda som rör sig runt om i byggnaden, så att enbart nödvändiga lampor är påslagna och att övriga lampor är släckta.


När det kommer till dagsljussensor, så är de inte så vanliga för inomhusbruk. Men givetvis är det möjligt att använda denna typ av sensor även inomhus. Ett exempel är LED paneler som placeras i kontor i närheten av fönster. Dessa paneler kan dimras under dagen och lysa upp när mörkret börjar falla utanför fast att anställda fortfarande är kvar och jobbar. För att kunna göra detta behövs DALI dimbara paneler. Detta resulterar i extra energibesparingar eftersom panelen inte behöver lysa på full styrka under hela dagen.Utvald inomhusbelysning med inbyggda sensorer: